No menu items!
FinanceOpmaak jaarrekening

Opmaak jaarrekening

Wat moet er precies in een financiële jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van een bepaald boekjaar van een bedrijf. Hierin komen alle financiële zaken naar voren. Het bestaat dus vooral uit veel cijfers. In deze blog leggen we je uit wat een jaarrekening precies is en wat er in terug moet komen.

Wat is een jaarrekening?

Zoals er al even kort is uitgelegd, is een jaarverslag een overzicht van een boekjaar van een bedrijf. Hoe groter het bedrijf is, des te meer cijfers erin terug moeten komen. Het vergeten vermelden van zaken kan grote gevolgen hebben. Een jaarrekening geeft daarbij de prestaties van een onderneming weer. Het is vaak verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

De balans

Het eerste onderdeel van de jaarrekening is de balans. De balans is een momentopname en hier komen de schulden en bezittingen naar voren. Hier wordt er onderscheid gemaakt in vaste en vlottende schulden & bezittingen. De schulden worden ook wel passiva genoemd en de bezittingen: activa. Belangrijk bij een balans is dat hij altijd in ‘balans’ moet zijn. Dat betekent dat de balans evenwichtig is.

Winst- en verliesrekening

Het tweede deel van de jaarrekening gaat in op de winst- en verliesrekening. Dit is een overzicht van de opbrengsten en uitgaven van een bedrijf. Meestal betreft de periode een jaar. Je trekt als het ware alle uitgaven van de opbrengsten af. Zo houdt je de winst over. Hierin wordt er nog onderscheid gemaakt tussen winst voor de belasting en winst na de belasting.

Een uitgebreide toelichting

Tot slot wordt er een uitgebreide toelichting verwacht op zowel de balans en de winst- en verliesrekening. In de toelichting komt er naar voren welke waarderingsgrondslagen er gebruikt zijn en volgens welke standaarden de uiteindelijke balans is opgemaakt. Als de toelichting ontbreekt, wordt de jaarrekening niet goedgekeurd.

Must-read

Does the Netherlands care about ACCA?

In the UK, every prestigues accountant/editor should be ACCA certified. ACCA stands for 'Association of Chartered Certified Accountants' and could be described as a...

Opmaak jaarrekening

Wat moet er precies in een financiële jaarrekening? Een jaarrekening is een overzicht van een bepaald boekjaar van een bedrijf. Hierin komen alle financiële zaken...

Contentstrategie

Hoe creëer je een succesvolle contentstrategie? Content is tegenwoordig niet meer weg te denken. Overal krijgen consumenten te maken met verschillende soorten content, zowel online...